Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

Veškeré vaše údaje pečlivě chráníme a nakládáme s nimi pouze v souladu s platnou legislativou. Podrobné informace najdete na této stránce.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost Ježek – Truhlářství s.r.o., IČ: 07730101 se sídlem Hamerská 384, Ždírec nad Doubravou, zapsaná pod spisovou značkou C 42994 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále také "My"), která vás jako uživatele webových stránek truhlarstvijezek.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme

V případě zprostředkování našich služeb shromažďujeme a zpracováváme dle GDPR následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa realizace
 • E-mail
 • Telefon
 • IČO (v případě poskytování služeb právnickým osobám nebo fyzickým osobám - podnikatelům)
 • Datum narození

Když se na nás obracíte prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění některých údajů o sobě nebo o své společnosti.

V případě dotazu nebo připomínky shromažďujeme a zpracováváme dle GDPR následující osobní údaje:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Telefon

V případě vyplňování poptávkového formuláře na vypracování cenové nabídky shromažďujeme a zpracováváme dle GDPR následující osobní údaje:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Telefon

U všech návštěvníků webu truhlarstvijezek.cz shromažďujeme a zpracováváme následující data:

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Pro webovou analytiku webu truhlarstvijezek.cz využíváme Google Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí s dodávkou našich služeb na základě smluvního vztahu.
 • Účely pro vnitřní potřebu Ježek - truhlářství s.r.o. Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, ke sledování kvality služeb a k jejich následnému vylepšování, k analýzám naší činnosti apod.

Za jakým účelem vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme

Získané údaje používáme, abychom vás mohli kontaktovat a sdělit vám požadované informace. Dále pro poskytování našich služeb.

Všechny osobní údaje zpracováváme výhradně zákonným a transparentním způsobem. Vyžadujeme pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e‑mailovou adresu můžeme také využít k zaslání obchodního sdělení. Jde o informování o službách nebo událostech, které poskytujeme a myslíme si, že by vás mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a odpovědi na vaše dotazy jsou naším smluvním požadavkem. V případě, že nám je neposkytnete, může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi.

Co se týká zasílání obchodního sdělení, zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoli odmítnout. Nijak to neovlivní naše vzájemné vztahy. Můžete tak učinit e-mailem na ljezek@centrum.cz.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování služeb nebo plnění smlouvy. Dále po dobu plnění archivačních povinností dle platných právních předpisů. Jsou to například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Vaše osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před ztrátou nebo zničením. Systém ochrany dat zahrnuje následující části.

 • Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení. Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji.
 • Procesuální zabezpečení. Máme podrobně zmapované všechny úkony, které s vašimi osobními údaji provádíme. Díky tomu zpracováváme pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme.
 • Personální zabezpečení. Každý, kdo v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností přichází do styku s vašimi osobními údaji, je vázaný zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Komu můžeme nebo musíme vaše osobní údaje poskytnout

Správcem vašich údajů jsme My. Za výše uvedenými účely je můžeme předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování, nebo zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové a IT služby, případně jejich partnerům.

 • Perspectivo s.r.o., IČO: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112, 150 00 Praha 5
 • Breezy s.r.o., IČO: 27733823, se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5 

Jak můžete vznést případné námitky ke zpracování osobních údajů

Svá práva uplatníte na e-mailové adrese ljezek@centrum.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jaká máte práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování svých osobních údajů máte tato práva:

 • Právo na přístup. Kdykoli nás můžete požádat o potvrzení, jestli osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme, nebo ne. A pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu je zpřístupňujeme, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii svých osobních údajů. První poskytnutí je bezplatné, za další však můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravu. Kdykoliv nás můžete požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na výmaz. Toto právo znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje v těchto případech:
  — 
  nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  — zpracování je protiprávní
  — v
  znesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  — 
  ukládá nám to zákonná povinnost
 • Právo na omezení zpracování. Do té doby, než vyřešíme jakékoli nejasné a rozporuplné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni omezit jejich zpracování. Můžeme je mít pouze uložené a případně je použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitku. Máte možnost vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme je nadále za tímto účelem zpracovávat.

Cookies

Na našich webových stránkách truhlarstvijezek.cz využíváme také cookies. Umožňují nám zjistit, jak návštěvníci pracují s obsahem webu. Díky tomu můžeme web zlepšovat a také lépe zacílit online marketing. Cookies si můžete vymazat ve svém webovém prohlížeči.

Co jsou cookies a jaká je jejich funkce

Je to malé množství dat, které server navštívené stránky odesílá ve formě textového souboru server do zařízení uživatele (počítač, tablet nebo telefon), kde se uloží. Při každé návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Na základě toho pak webový server například rozpozná váš používaný jazyk a že nejste na webu poprvé. Webové stránky využívají cookies především pro tyto účely:

 • Identifikace uživatele a zapamatování jeho preferencí, jako jsou například přihlašovací údaje.
 • Analytické a marketingové účely (například pro zjištění výkonu různých zdrojů návštěvnosti: z přirozeného vyhledávání, ze sociálních sítí, z newsletteru atd., dále k nastavení reklamy). 

Typy cookies

Soubory cookies se dělí na základě několika kritérií. Níže uvádíme nejčastější dělení.

 • Cookies z hlediska platnosti.
  — Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které se automaticky smažou, když uživatel web opustí.
  — Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel web opustil. Může to být v rozmezí dnů až měsíců.
 • Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří.
  — Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštíveného webu.
  — Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Používají je například společnosti jako Google, Facebook, Seznam a další. Pak je mohou použít k zacílení reklamy na jiných stránkách.

Cookies z hlediska účelu

Soubory cookies se dělí na základě několika kritérií. Níže uvádíme nejčastější dělení.

 • Funkční, esenciální cookies. Jsou nutné pro standardní fungování webu. Jejich absence by narušila uživatelskou přívětivost stránek.
 • Analytické cookies. Umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak mohou provozovateli webu posloužit ke zlepšení stránek a k marketingovým účelům.
 • Trackovací a remarketingové cookies. Využívají se k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.
 • Konverzní cookies. Používají se k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají zjistit, které zdroje návštěvnosti stojí za největším počtem poptávek. Porovnávají efektivitu reklamních systémů atd.

Přehled cookies, které používáme

Na našem webu www.truhlarstvijezek.cz používáme následující cookies:

Název

Společnost Typ Platnost
Google Analytics 

Google Inc. 

Analytické/Statistické

Dlouhodobé 
Krátkodobé 

CMS-*
SERVERID

Breezy s.r.o. Nutné

Krátkodobé

Jak zamezit používání souborů cookies?

Na našich webových stránkách si můžete svůj souhlas sami nastavit. Také máte možnost zakázat je ve svém webovém prohlížeči.

Dále můžete po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení. Postup najdete v nápovědě webového prohlížeče.

Upozorňujeme, že úplný zákaz cookies může narušit funkčnost našich stránek.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnost dne 24. ledna 2022.

Můžeme je kdykoli změnit formou vydání jejich nového úplného znění. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách naší organizace a současně je dostupné v našem sídle.